How to - Storage policy


Inleiding

Uniserver biedt u binnen uw virtual datacenter de mogelijkheid om gebruik te maken van twee soorten storage. In virtual datacenter staat de storage bekend als een storage policy. De storage policies zijn te vinden in uw virtual datacenter.

 

In het overzicht kunt u zien hoeveel storage u in gebruik heeft en welk storage policy default is. Het default storage policy bepaalt welk storage policy het systeem impliciet aan een vm toekent. De limiet geeft aan hoeveel storage u maximaal toe kunt wijzen in uw virtual datacenters. 'Used' geeft weer hoeveel storage u per policy op dit moment in gebruik heeft.

De storage policy 'basic-storage' kan het beste worden gebruikt voor bijvoorbeeld belangrijke business applicaties of streaming applicaties. De storage policy 'high-performance-storage' kan het beste worden gebruikt voor bijvoorbeeld bedrijfskritische database applicaties, transactionele applicaties of virtual desktop Infrastructure.

Storage policy van een virtuele server

Een virtuele server in uw virtual datacenter heeft een storage policy. In het voorbeeld hieronder is dit weergegeven.

 

Als u een server op snellere storage wil zetten dan kan dit door een andere storage policy te kiezen en dan te klikken op save. Het kan even duren voordat de aanpassing is doorgevoerd. Dit is afhankelijk van de hoeveel storage te vm in gebruik neemt.  Voor de aanpassing hoeft de virtuele server niet uit.

Het is ook mogelijk om de storage policy per disk van de vm te bepalen te bepalen. Dit kan op de volgende manier:

  • Ga in de vm naar 'hardware' en kijk vervolgens naar 'Hard Disks'.
  • Bij Policy kan je vervolgens kiezen voor de verschillende storage policies.

In het voorbeeld hieronder heeft de eerste disk de default storage policy van de vm. Deze is dus ongewijzigd. De tweede disk heeft de high performance storage policy.

 

Vmware Tools en Storage policies

Het type storage wat een virtuele server gebruikt kan dus worden bepaald met de storage policy. De storage policy van een vm die aanstaat kan dus worden gewijzigd terwijl de vm aan staat. Een belangrijke voorwaarde voor deze verplaatsing naar andere storage is dat de VMware Tools geïnstalleerd zijn. Als de VMware Tools niet geïnstalleerd zijn dan kan de storage policy van een vm aangepast worden alleen als deze uit staat.