Resources toevoegen aan een virtuele server


Inleiding

Uw Virtual Datacenter biedt u de mogelijkheid om zelf direct aanpassingen  door te voeren op uw servers. U kunt de volgende aanpassingen direct doen op uw server zonder dat de server uit hoeft:

 • Toevoegen van CPU's
 • Toevoegen van memory
 • Toevoegen van diskruimte
 • aanpassen van netwerken van de vm
 • toevoegen en verwijderen van netwerken

Aanpassen CPU's, memory en grootte van de disks

Ga in uw Virtual Datacenter naar het overzicht van de Virtual Machines. Klik op 'Details' van de virtual machine die u wil aanpassen.

U kunt bij 'Hardware' CPU's toevoegen door in de drop-down list te kiezen voor het juiste aantal CPU's. Het geheugen kan je aanpassen bij 'Total Memory'. In het voorbeeld heeft de vm 8 CPU's en 7 GB memory gekregen.

Klik vervolgens op 'SAVE'

U kunt bij Hard Disks de schijfruimte van uw vm aanpassen. In het voorbeeld is de Disk vergroot naar 200 GB. Let er op dat de nieuwe schijfruimte ook in het Guest OS moet worden toegewezen met de disk-management tools.

Klik vervolgens op 'SAVE'

U kunt ook een Hard Disk toevoegen aan een vm. Hiervoor klik op op 'ADD'. Vul de grootte van de disk in bij 'Size'. In het voorbeeld is een disk toegevoegd van 60 GB. Let er op dat de nieuwe schijf ook in het Guest OS moet worden toegewezen met de disk-management tools.

Klik vervolgens op 'SAVE'

Aanpassen van de netwerken van een virtuele server

In het hardware overzicht van een vm ziet u ook de NICS van de vm. U kunt de vm aan een ander netwerk koppelen. In de handleiding 'Netwerken in Virtual Datacenter' staat beschreven hoe u extra netwerken kunt aanmaken in uw vDC. U kunt in de vm de volgende aanpassingen maken:

 • verbinding verbreken van de NIC
 • toevoegen van een extra NIC. Koppel bij voorkeur een VMXNET3 NIC.
 • koppelen aan een ander netwerk
 • Kiezen voor een andere IP mode:
  • Static  - IP Pool: Laat het systeem een ip-adres instellen in uw vm m.b.v. Guest Customization. IP-adressen worden toegewezen uit de pool gedefinieerd in het netwerk.
  • Static - Manual: U kunt zelf bepalen welk IP-adres er wordt ingesteld in uw vm m.b.v. Guest Customization.
  • None: Deze instelling is alleen nuttig als u heeft gekozen om de nic (nog) niet te koppelen aan netwerk (network: None)
  • DHCP: IP-adres wordt toegewezen door een DHCP-server. Bijvoorbeeld door de Edge gateway.
 • MAC-adres: aanpassen van het mac-adres van de NIC