Berekening storage 'in gebruik' en quotum


Inleiding

vCloud Director houdt bij wat u aan storage in gebruik heeft. Hier staat uitgelegd welke objecten invloed hebben op wat er aan storage in gebruik is. Het kan voorkomen dat u 2 vm's aanmaakt met een virtuele disk van 100 GB. Als het quotum in uw vDC is ingesteld op 200GB zal de vm niet opstarten. Dat komt doordat er ook andere objecten gebruik maken van de storage. Welke objecten gebruik maken van de storage wordt hieronder uitgelegd.


Berekening van storage in gebruik

  • ISO's in uw private catalog. Als u een ISO in uw private catalog heeft geplaatst dan wordt de grootte van de ISO meegerekend als 'in use'.
  • Templates in de private catalog. Als u een template in uw private catalog heeft geplaatst dan wordt de grootte van de template meegerekend als 'in use'. Een template kan meerdere vm's bevatten.
  • Snapshots die u heeft gemaakt van uw vm's. Als u een snapshot heeft gemaakt van een vm dan wordt de grootte van de snapshot meegerekend als 'in use'. U kunt 1 snapshot maken per vm. Hoe langer de vm een snapshot heeft hoe meer storage er in gebruik is.
  • virtueel geheugen toegekend aan een vm. Als een vm aan staat dan maakt de virtuele infrastructuur een swapfile aan op de storage. De swapfile is gelijk aan het virtuele geheugen wat aan de vm is toegekend.

De storage voor de edge gateway wordt niet meegerekend in het storage gebruik. ISO's en templates in de public catalog worden niet meegerekend in de 'in use' berekening. Als u aan een vm bijvoorbeeld 60 GB uitdeelt dan wordt de hele 60 GB meegerekend en niet alleen het deel van die 60 GB waar data op staat in het besturingsysteem.