vCloud API - Installeren PowerCLI


Inleiding

 

Uw Virtual Datacenter is niet alleen te beheren m.b.v. de grafische webinterface. U kunt ook de API gebruiken om uw virtual datacenter te beheren. In dit voorbeeld zullen we gebruik maken van de Powershell API die beschikbaar is voor vCloud Director. De commandlets die u nodig heeft zijn beschikbaar in de laatste versie van PowerCLI. PowerCLI wordt gemaakt en beschikbaar gesteld door VMware. Op het moment van schrijven is 11.4 de meest recente versie van PowerCLI.

Installeer PowerCLI

 

Installeer PowerCLI op uw werkstation. Start Powershell als administrator en voer vervolgens uit:

Install-Module -Name VMware.PowerCLI
 

Nu is PowerCLI versie 11.4 geïnstalleerd. U kunt zien welke Powershell Modules van VMware er bij zijn gekomen met het volgende commando

get-module -ListAvailable -name *vmware*

Nu zou u de nieuwe Powershell modules die geïnstalleerd zijn kunnen laden met het volgende commando

Get-Module -ListAvailable | Import-Module

Nu zou u een connectie kunnen maken met uw virtual datacenter. Hiervoor heeft u de volgende informatie nodig:

  • naam van uw organisatie
  • user en wachtwoord
Connect-CIServer -server ucp.uniserver.nl -org "<org-naam>" -User <usernaam> -Password <wachtwoord>

 

Relevante links

 

PowerCLI - Powershell commandlets aangeboden door VMware: https://www.powershellgallery.com/packages/VMware.PowerCLI/11.4.0.14413515

Documentatie PowerCLI: https://code.vmware.com/web/tool/11.4.0/vmware-powercli