vCloud API - Powershell commandlets


Inleiding

Uw Virtual Datacenter is niet alleen te beheren m.b.v. de grafische webinterface. U kunt ook de API gebruiken om uw virtual datacenter te beheren. In dit voorbeeld zullen we gebruik maken van de Powershell API die beschikbaar is voor vCloud Director. De commandlets die u nodig heeft zijn beschikbaar in de laatste versie van PowerCLI. PowerCLI wordt gemaakt en beschikbaar gesteld door VMware. Op het moment van schrijven is 11.4 de meest recente versie van PowerCLI.

De volgende commandlets heeft VMware beschikbaar gemaakt in powerCLI die bestemd zijn voor vCloud Director

Get-CloudCommand
Connect-CIServer
Disconnect-CIServer
Get-Catalog
Get-CIAccessControlRule
Get-CIDatastore
Get-CINetworkAdapter
Get-CIRole
Get-CIUser
Get-CIVApp
Get-CIVAppNetwork
Get-CIVAppStartRule
Get-CIVAppTemplate
Get-CIView
Get-CIVM
Get-CIVMTemplate
Get-EdgeGateway
Get-ExternalNetwork
Get-Media
Get-NetworkPool
Get-Org
Get-OrgNetwork
Get-OrgVdc
Get-OrgVdcNetwork
New-CIAccessControlRule
New-CIVApp
New-CIVAppNetwork
New-CIVAppTemplate
New-CIVM
New-OrgNetwork
New-OrgVdcNetwork
Remove-CIAccessControlRule
Remove-CIVApp
Remove-CIVAppNetwork
Remove-CIVAppTemplate
Remove-OrgNetwork
Remove-OrgVdc
Remove-OrgVdcNetwork
Restart-CIVApp
Restart-CIVAppGuest
Restart-CIVM
Restart-CIVMGuest
Search-Cloud
Set-CIAccessControlRule
Set-CINetworkAdapter
Set-CIVApp
Set-CIVAppNetwork
Set-CIVAppStartRule
Set-CIVAppTemplate
Set-Org
Set-OrgNetwork
Set-OrgVdc
Set-OrgVdcNetwork
Start-CIVApp
Start-CIVM
Stop-CIVApp
Stop-CIVAppGuest
Stop-CIVM
Stop-CIVMGuest
Suspend-CIVApp
Suspend-CIVM

Relevante links

PowerCLI - Powershell commandlets aangeboden door VMware: https://www.powershellgallery.com/packages/VMware.PowerCLI/11.4.0.14413515

Documentatie PowerCLI: https://code.vmware.com/web/tool/11.4.0/vmware-powercli

Voorbeelden om uw Virtual datacenter te beheren met Powershell: https://pubs.vmware.com/vsphere-51/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.powercli.ug.doc%2FGUID-038846CF-D5B4-4BE2-8443-8B1D409C7593.html