Bestaand contactpersoon MijnUniserver toegang en rollen toekennen


Door privileges toe te kennen aan een contactpersoon kunt u een contactpersoon toegang verlenen tot MijnUniserver via een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Per module kan worden aangegeven of de contactpersonen hier lees- en/of schrijfrechten voor heeft. Het toekennen van de privileges is alleen mogelijk voor de hoofdgebruiker van het account en een contactpersoon met de rol "Administrator".

  • Klik op "Contactpersonen".

  • Selecteer de contactpersoon die een eigen MijnUniserver toegang moet krijgen. 
  • Selecteer "Rollen".

  • Vink bij Mijnuniserver "Toegang" aan. Ons advies is om voor elk contactpersoon minimaal de rol "Support Lezen & Schrijven" te geven, zodat er via MijnUniserver supportaanvragen aangemaakt kunnen worden. 

  • Vul een veilig wachtwoord in.
  • Geef het contactpersoon de juiste rollen.

  • Klik tenslotte op 'Wijzigen' om de nieuwe rollen in te stellen.
  • Met het emailadres en het aagemaakte wachtwoord kan de contactpersoon inloggen op MijnUniserver en gebruik maken van de modules waar de contactpersoon voor is geautoriseerd.