301 Redirect


Om een domeinnaam, met hostingpakket, door te verwijzen naar een andere pagina of website kunt u gebruik maken van een zogenaamde 301 Redirect.

Een 301 Redirect zorgt ervoor dat niet alleen de bezoekers van uw website maar ook eventuele zoekmachines op correcte wijze worden doorgestuurd naar de gewenste URL.

Onderstaand vindt u voor verschillende programmeertalen de code om uw bezoekers door te verwijzen.

.HTACCESS

 • U maakt een nieuw bestand aan, genaamd .htaccess. Mocht dit bestand reeds aanwezig zijn, plakt u de onderstaande code op regel 1 in het bestand.
 • Redirect 301 /oud/oud.html http://www.jouwsite.nl/nieuw.html


PHP

 • U maakt een bestand aan, genaamd index.php.
 • Mocht er reeds een index.php of index.htm(l) bestand aanwezig zijn, hernoemt u het bestaande bestand naar index2.php/html en volgt u stap 1 en 3.
 • Kopieer de onderstaande code en plak dit in het bestand.
 • <?php
  header( "Status: 301 Moved Permanently" );
  header( "Location: http://www.uwsite.nl/" );
  ?>
 • Zodra dit voltooid is, is de doorverwijzing per direct actief.

ASP

 • <script runat="server">
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e){
  Response.Status = "301 Moved Permanently";
  Response.AddHeader("Location","http://www.jouwsite.nl /"); }
  </script>

Ook voor het verwijzen van HTTP naar HTTPS kunt u redirect instellen via een .htacces bestand:

 • U maakt een nieuw bestand aan, genaamd .htaccess. Mocht dit bestand reeds aanwezig zijn, plakt u de onderstaande code op regel 1 in het bestand.
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}