Cronjob Instellen


  • Klik in het rechter bovenmenu op 'Diensten'.

  • Klik op uw domein en selecteer 'Instellingen'.

  • In het nu geopende venster klikt u onder het kopje 'Extra Hulpprogramma's' op 'Ingeroosterde Taken'.

  • Selecteer een systeemgebruiker (uw FTP account) en klik op 'Volgende'.

  • Klik op 'Nieuwe taak inroosteren'.┬á

  • Vul in de invulvelden, in UNIX Crontab-formaat, in op welke tijd(en) de cronjob moet worden uitgevoerd.

  • Vul vervolgens met een van onderstaande technieken achter 'Opdracht' het script in dat moet worden uitgevoerd en klik tenslotte op 'OK' om de cronjob aan te maken.
  • PHP: /usr/bin/php -q /absolute/pad/naar/script.php
  • wget: /usr/bin/wget -O /dev/null -q http://www.uwdomein.nl/script.php