E-mail instellen in Outlook 2010 en hoger


(Uniserver is niet verantwoordlijk voor het instellen en de werking van uw e-mailclient).

 

 • Start Outlook en klik op "Bestand" > "Info".

 • Klik "Account toevoegen".

 • Selecteer "Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren"' en klik "volgende".

 • Selecteer "Internet-e-mail" en klik "volgende".

 • Vul in het volgende scherm aan de hand van onderstaande afbeelding en uitleg de verscheidene gegevens in en klik vervolgens op 'Volgende'.
 • Naam: een naam voor het nieuwe e-mailaccount (bijvoorbeeld uw 'Voornaam Achternaam')
 • E-mailadres: Uw emailadres
 • Server voor inkomende e-mail: mail.uwdomein.nl (uwdomein.nl vervangt u door uw eigen domeinnaam)
 • Server voor uitgaande e-mail (STMP): de SMTP verzendserver van uw internetprovider of mail.uwdomein.nl (uwdomein.nl vervangt u door uw eigen domeinnaam)
 • Gebruikersnaam:  het emailadres (of login, deze treft wanneer u via uw MijnUniserver account > instellingen, naar uw control panel gaat)
 • Wachtwoord: het wachtwoord dat u heeft opgegeven bij het aanmaken van uw e-mailadres
 • Klik "Meer instellingen".

 • Klik "Server voor uitgaande mail"
 • Vink "Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist" en "Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende e-mail" aan.

 • Klik "Geavanceerd".
 • Wijzig "Uitgaande e-mail (SMTP)" naar "2525" of "25".

 • Klik "ok".
 • Klik "volgende".

 • Klik "voltooien".